PUBLIC RELATIONS
PUBLIC RELATIONS
čítaj viac
EVENT MANAGMENT
EVENT MANAGMENT
čítaj viac
MEDIA RELATIONS
MEDIA RELATIONS
čítaj viac
GRAFIKA
GRAFIKA
čítaj viac
VYDAVATEĽSTVO
VYDAVATEĽSTVO
čítaj viac

VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ

 

Revue pre zrelých čitateľov


Bedeker zdravia

Bedeker zdravia

Dvojmesačník Bedeker zdravia vychádza od roku 2005. Určený je laickej verejnosti, pričom cieľom projektu je prinášať overené a kvalifikované informácie z jednotlivých medicínskych odvetví, ktoré pre čitateľov neraz predstavujú navigáciu v riešení ich zdravotných problémov. Nadčasovosť a súčasne v mnohom tiež inovatívnosť informácií, rovnako ako aj edukačnú hodnotu článkov  zabezpečuje spolupráca redakcie s renomovanými a erudovanými autormi a takými inštitúciami, ako sú Slovenská zdravotnícka univerzita, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Slovenská lekárska spoločnosť, Lekárska a Farmaceutická fakulty Univerzity Komenského či  Liga proti rakovine.

Bedeker zdravia bezplatne distribuujeme  do čakární a ambulancií praktických lekárov,  špecialistov, nemocníc, súkromných medicínskych zariadení, kúpeľov, liečebných ústavov, ale nájdete ho aj vo vybraných lekárňach, vo wellness a relaxačných centrách. Môžete si ho objednať a za poštovné a balné Vám ho radi pošleme na domácu adresu.

Pútavá grafická úprava, edukačný a informačný potenciál časopisu oslovujúci cieľovú skupinu čitateľov bez ohľadu na vek, vzdelanie a sociálne postavenie . Mnohí z vás nás oslovujete klasickou i e- mailovou poštou a vaše telefonáty  svedčia o tom, že vás zdravie, prevencia a informácie o zdraví zaujímajú. Naša práca je zmysluplná a  prináša osoh všetkým. Svedčí o tom aj ocenenie -  medaila MUDr. Ivana Stodolu za šírenie zdravotnej výchovy, ktorú Bedekru zdravia udelilo MZSR v roku 2011.

Bedeker zdravia vydáva pravidelne  odborné suplementy: Ortopédia , Praktická a preventívna kardiológia.  V máji 2013 sme vydali reprezentatívnu publikáciu 90. Rokov ortopédie na Slovensku / 90 Years of orthopaedics in Slovakia.  Odborná verejnosť si môže suplementy aj knihu objednať.

Bedeker zdravia – váš sprievodca svetom zdravia :)

www.bedekerzdravia.sk

 

Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual 2014

Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual 2014

V tomto čase začíname pripravovať spolu s našimi odbornými partnermi a MHSR  ďalší, už trinásty ročník  publikácie Ročenka elektrotechniky a energetiky – Slovak energy annual 2014.


Mapujeme aktuálnu situáciu na trhu, venujeme pozornosť jednotlivým oblastiam,  ako elektrotechnika, energetika, výroba, prenos a distribúcia elektrickej energie, plynárenstvo, obchod s elektrinou a plynom. Energetická bezpečnosť,  legislatívny rámec.  Tepelná energetika, obnoviteľné zdroje energie, energetické zhodnocovanie odpadov, energetická efektívnosť. Kvapalné palivá, ropný priemysel, ťažobný priemysel. Informačné technológie. Priestor má tradične školstvo, veda, výskum, excelentné a kompetenčné centrá, prepojenie potrieb štúdia a praxe. Štatistické údaje sú neodmysliteľnou súčasťou projektu a samozrejme nebude chýbať ani predstavenie lídrov jednotlivých spoločností v kapitole Kto je kto.  Ponúkame možnosť pre prezentáciu spoločností, ktoré sa pohybujú v tomto segmente trhu.

Našim cieľom je detailnejšie predstavenie zväzov,  spracovanie jednotlivých kapitol obohatené o nové zaujímavé informácie a vyjadrenia popredných predstaviteľov jednotlivých oblastí.

Veríme, že opäť prinesieme kvalitný už 13. ročník publikácie, ktorá slúži odbornej verejnosti, obchodným komorám a partnerom, tvorcom rozhodnutí,  MHSR,  publicistom a novinárom, ale tiež laikom, ktorých táto oblasť zaujíma.

www.rocenka.sk